9. april kl. 18.30 - 20.00

Ordinær generalforsamling afholdes i billedkunstlokalet på Borup Skole.

Elever og forældre på Skovbo Billedskole er velkomne.

Forslag til punkter til dagsordenen skal indsendes til bestyrelsen senest 22.3.2019

Dagsorden:
- Valg af dirigent og referent
- Beretning fra Skovbo Billedskole gennem årene
- Regnskabsaflæggelse
- Godkendelse af budget
- Behandling af indkommende forslag
- Fastsættelse af kontingent
- Konsolidering af bestyrelse
- Indkomne forslag
- Eventuelt

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen