Om Skovbo Billedskole

Skovbo Billedskole er for alle børn og unge der holder af at arbejde med kunst og kultur. Vi tilbyder undervisning til børn fra 1. klasse og opefter. Skolen har eksisteret siden 2004. Billedskolen startede ganske småt, og har nu udviklet sig, til at være en forening med næsten 150 elever og 6 faste undervisere.

Skolen tilbyder undervisning i klassisk keramik, maling, tegning, grafik, design og skulptur. Der arbejdes med koldnålsraderinger, linoleumstryk samt andre former for grafik. Tegning, maleri og keramik er de bærende elementer for de ugentlige aktiviteter.

Vi ønsker i vores møde med eleverne at indføre dem i en billedpædagogisk tradition, som går fra det gamle klassiske billedbegreb til vor tids billedudtryk, samtidskunsten.     

Alle børn er velkomne hos os. Tonen i Billedskolen er venlig og imødekommende. Der ses ikke skævt til udført arbejde som ikke lever op til den enkeltes standard. Der er altid plads til uheldige dage og til både gode og dårlige eksperiementer, da de er vejen frem mod erfaring og udvikling.


Billedskolens værdigrundlag

Vi udviser respekt og gør os dermed fortjente til respekt.
Vi benytter anerkendende kommunikation og konstruktiv kritik i arbejdsprocessen.
Undervisningen har høj kvalitet – Derfor er alle undervisere uddannet inden for design, maleri, grafik, keramik og arkitektur.
Der er plads til alle børn, som ønsker at udvikle deres evner inden for billedkunst.
Motivation er en af vores grundpiller.
Glæde, humor og galskab ligeså.

Vedtægter og formål

Skovbo Billedskoles formål er gennem undervisnings og udstillingsvirksomhed:
At skabe de bedst mulige rammer og betingelser for børn og unge, som har interesse for og lyst til, at arbejde med formgivning, kunst og design.
At skabe et sted hvor kreativitet, social velfærd og arbejdsglæde skal være de grundlæggende elementer
At lære børn at aflæse og bruge billedsprogets virkemidlsr.
At udvikle det enkelte barns skabende potentiale og selvstændige billedsprog i et kreativt fællesskab med andre børn.
At tilbyde deltagelse i projekter og derved være et supplement til folkeskolens billedkunstundervisning og institutioners billedarbejde.
At støtte og udvikle kulturel aktivitet i det lokale miljø gennem et bredt samarbejde med Køge kommunale Musikskole og øvrige kulturelle foreninger og institutioner i Kommunen.